Lastentarhanopettajapäivät 2017

Lastentarhanopettajapäivien ohjelma

Lastentarhanopettajapäivien ohjelmalliset teemat ovat

  • Ossaava opettaja lauantaina
  • Ihan ölövinä Iltajuhlassa Radisson Blu Hotellilla ja
  • Ilua elämään sunnuntaina

Kokouspisteen toimitusehdot lastentarhanopettajapäivät 2017 tapahtumassa
Kokouspistes leveransvillkor för evenemanget barnträdgårdslärardagarna 2017


Ohjelma

Lataa ohjelma PDF-muodossa

Ladda ner programmet i PDF-format

Alakaa ramppa kalakattaa

Ylastentarhanopettajat Anu Lassuri ja Erja Laitala, Haapalehdon päiväkoti, Oulu 

Alama ja Elema panevat rampan kalakattammaan ja toivottavat kaikki palajasjalakaset ja tullista tulleet lämpimästi tervettulleiksi Ouluun Valtakunnallisille Lastentarhanopettajapäiville.

Alakko nää mua - Lastentarhanopettajapäivien tunnuslaulu

Jenni Pasma ja OuluSeSoi ry:n bändi

Lastentarhanopettajapäivien tunnuslaulun ”Alakko nää mua” on säveltänyt lastentarhanopettaja Jenni Pasma. Sanoitus on lastenhoitaja Kaisa Kaukorannan käsialaa. Laulun sovituksesta ja esittämisestä lto-päivillä vastaa OuluSeSoi ry:n bändi, joka koostuu musiikin parissa eri koulutusasteilla toimivista opettajista. OuluSeSoi ry on musiikkikasvattajille suunnattu yhdistys, joka kehittää monimuotoista musiikkikasvatuksen pedagogiikkaa järjestämällä koulutustapahtumia ja koko perheen konsertteja.

Unelmien tavoittelu ja toteutus

Arman Alizad toimittaja, luennoitsija, televisiojuontaja

Arman Alizad on toiminut vaatturimestarina ja tyylineuvojana, toimittajana ja luennoitsijana, sekä televisiojuontajana. Arman puhuu siitä, miten elämää kannattaa elää ja miten löytää oma juttunsa maailmassa ja työelämässä. Hän ottaa myös esiin käännekohtia, joissa omilla valinnoilla ja asenteella on suuri merkitys tulevaisuuden kehittymiseen. Arman elää niin kuin opettaa.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana

Heini Paavola KT, yliopiston lehtori, Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta

Osallisuuteen, demokratiaan, kansalaisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset nousevat esille jo varhaiskasvatuksessa. Näin ollen opettajien ja tutkijoiden tärkeä tehtävä on pohtia, miten varhaiskasvatuksen toiminta edistää jokaiselle lapselle merkityksellistä tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Monikulttuurisuuskasvatuksen tutkimuksissa sosiaalinen oikeudenmukaisuus on keskeinen tarkastelukohde ja tavoite, jonka mukaan jokaisella lapsella on oikeus osallisuuteen, koska osallisuuden tunne vahvistaa itsetuntoa ja kuvaa itsestä. Se on myös osa positiivisen identiteetin kehittymistä.

Sensitivt, vägledande samspel i småbarnspedagogik

Pamela Antila, utvecklingspsykologi, Vasa

Att kvaliteten på samspelet mellan barn och vuxna har en avgörande betydelse för barns hälsa och välbefinnande finns sedan länge väl grundat i utvecklingspsykologisk och neurologisk forskning. Grunden för all utveckling och allt lärande utgörs av en god relation och ett sensitivt, positivt och respektfullt samspel. Barn har rätt till goda relationer, gott samspel och respektfullt bemötande. Då vi vårdar, vägleder, lär och hjälper barn och unga är det vår syn på dem och kvaliteten på vårt samspel som avgör hur väl vi lyckas i vår uppgift. Dessa relationella färdigheter behöver vi hela tiden underhålla och utveckla. De norska professorerna Karsten Hundeide och professor Henning Rye utvecklade på 1980-talet det hälsofrämjande programmet ICDP (International Child Development Programme). På svenska heter programmet Vägledande samspel. Med hjälp av programmet kan vi mer systematiskt stärka och utveckla vårt sensitiva, positiva och respektfulla samspel med barn, fokusera på barns styrkor och möjligheter, samt förverkliga FN: s barnkonvention i vårt arbete och vardag med barnen. Anförandet ger en inblick i på vilket sätt man med hjälp av programmet kan stärka sensitivt och positivt samspel i småbarnsfostran.

Mediakulttuuri oppimisympäristönä

Pekka Mertala, KM, LTO, väitöskirjatutkija, tuntiopettaja, Oulun Yliopisto

Luennolla tarkastellaan mediakulttuurin merkitystä lapsille, lapsuudelle ja varhaiskasvatuksen pedagogiikalle sekä haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitä on mediakulttuuri? Mikä tekee mediakulttuurista lapsille merkityksellistä? Miten mediakulttuuria voidaan hyödyntää ja käsitellä varhaiskasvatuksessa? Luennolla äänen saavat myös alan ehdottomat kokemusasiantuntijat eli lapset itse!

Pedagoginen dokumentointi suunnittelun ja kehittämisen välineenä

Kati Rintakorpi, LTO, KM, väitöstutkija, Koulutuspalvelu Illusia

Luento perustuu uusiin varhaiskasvatusta ohjaaviin asiakirjoihin liittäen pedagogisen dokumentoinnin lapsilähtöiseen, prosessinomaiseen, laaja-alaiseen ja osallistavaan varhaiskasvatukseen: Miten ja milloin dokumentoinnista tulee varhaiskasvatuksen pedagoginen työväline?

Työelämän tulevaisuus

Ilkka Halava, tulevaisuustutkija ja yritysvalmentaja

Ilkka Halava on yksi Suomen käytetyimmistä puhujista ja neuvonantajista. Sosiokulttuurisen muutoksen eturivin osaajana Ilkka on ollut mukana lukuisissa tuote-, palvelu-, konsepti- ja muissa kehityshankkeissa suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa jo yli 20 vuoden ajan. Ilkka on moniosaaja, joka valmentaa organisaatioiden kaikkia henkilöstöryhmiä ja ohjaa kokonaisia työyhteisöjä, työn murroksen karikoita ohittaen, uuden työn sekä paremman tuottavuuden aikakaudelle. Halava puhuu esimerkiksi työn murroksesta sekä oppimisen vallankumouksesta.

Varhaiskasvatus - tulevaisuuden suunta?

Tuomas Kurttila, lapsiasiainvaltuutettu

Luento käsittelee varhaiskasvatuksen nykytilaa lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin sekä yhteiskunnan kehittämisen kannalta. Lapsiasiainvaltuutettu tuo esille varhaiskasvatuksessa tarvittavia kansallisia linjauksia lasten yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

Lastentarhanopettajan arvot ja arkityö itsenäistyneessä Suomessa

Elise Lujala KT

Lastentarhanopettajien asema oli monien alkuopetuksen ja lastentarhatyön välisten keskustelujen aiheena 1920-luvulla. Niissä esitettiin eriäviä mielipiteitä kyseisten opettajien koulutuksesta ja opettajuudesta. Tällöin syntyivät myös päätökset uudesta keskushallinnosta ja lainsäädännöstä. Arkityötä ohjasivat lastentarhanopettajien arvot, jotka olivat silloisen päivähoitotyön pedagogisen sisällön takaajia.

Monikulttuurisen lastentarhanopettajan kasvutarina

Hannele Karikoski, LTO, LO, KT, yliopistonlehtori Emerita

Kulttuurinen moninaisuus on lisääntynyt päiväkodeissamme. Se on otettu huomioon myös uusissa opetussuunnitelmissa, joissa korostetaan henkilöstön kunnioittavaa suhtautumista erilaisiin perheisiin, kotien erilaisiin katsomuksiin, uskontoihin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin. Tämä velvoittaa lastentarhanopettajia tietoisesti paneutumaan monikulttuuriseen varhaiskasvatukseen, laajentamaan ja ehkä muuttamaankin omaa kasvatusajattelua. Tutkimuksessamme (Jokikokko & Karikoski 2016), johon luentoni pohjautuu, tarkastelimme erään pohjois-suomalaisen lastentarhanopettajan työssäoppimisprosessia monikulttuuriseksi lastentarhanopettajaksi. Luennossani kerron tämän lastentarhanopettajan tarinan.

Varhaiskasvatuslaki ja sen vaikutukset: selvityksen tuloksia

Susanna Kinnunen, KT, tutkijatohtori ja Anna-Maija Puroila, KT, dosentti, VaKaVai-hanke, Oulun yliopisto

Millaisia vaikutuksia lainsäädännön muutoksilla on ollut varhaiskasvatusjohtajien, työntekijöiden, vanhempien ja lasten näkökulmasta? Mitä eri osapuolet kertovat muutosten vaikutuksista omaan arkeensa? Puheenvuorossa kuullaan alustavia tuloksia valtakunnallisesta VakaVai-hankkeesta (2016-2017).

Johtajuus lastentarhanopettajan työn näkökulmasta

Elina Fonsen KT, LTO, Amo, yliopisto-opettaja Tampereen yliopisto

Uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet asettaa lastentarhanopettajan roolin entistä vahvemmin tiimin pedagogiikasta vastaavaksi. Vaaditaan varhaiskasvatuksen arvopohjasta ja toimintakulttuurista käytävää yhteistä keskustelua sekä taitoa arvioida rehellisesti omaa toimintaa. Luennolla lähestytään aihetta jaetun pedagogisen johtajuuden ja opettajajohtajuuden teoreettisella avauksella sekä tarjotaan avuksi konkreettisia työvälineitä.

Sensitiivinen ja kannustava vuorovaikutus

Pamela Antila kehityspsykologi, Vaasa

Neurologian ja kehityspsykologian tutkimus ovat osoittaneet jo pitkään, että lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen laadulla on ratkaiseva merkitys lapsen hyvinvointiin. Sensitiivinen, positiivinen, kunnioittava ja kannustava vuorovaikutus on kaiken kehityksen ja oppimisen perusta. Varhaiskasvatuksen työn laatu ja vaikuttavuus on yhteydessä hyviin vuorovaikutussuhteisiin. Lapsilla on oikeus hyvään vuorovaikutukseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen ja ammattilaisina meidän pitää jatkuvasti vahvistaa ja kehittää kohtaamisen taitojamme.

Norjalaiset professorit Karsten Hundeide ja Henning Rye kehittivät 1980-luvulla ohjelman nimeltään ICDP (International Child Development Programme). Suomessa se tunnetaan nimellä Kannustava vuorovaikutus. Sen avulla voimme suunnitelmallisemmin vahvistaa lapsen ja aikuisen välistä sensitiivistä, kunnioittavaa ja positiivista vuorovaikutusta, kiinnittää huomiota lapsen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin sekä toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta arjen työssämme. Esitys kertoo millä tavalla ohjelman avulla voidaan vahvistaa sensitiivistä ja kannustavaa vuorovaikutusta varhaiskasvatuksessa.

Iloa kosketuksesta

Satu Karjalainen, KM, LTO, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija ja
Virve Keränen, KM, LTO, väitöskirjatutkija Oulun yliopisto

Aamupäivän ulkoilun aikaan Miika ja Kerttu kutittelevat toisiaan pihalla olevan penkin päällä. Kutittelu yltyy painiksi ja lopulta lapset tippuvat yhtenä myttynä maahan. ”Ei sattunut”, Miika huikkaa. Molemmat nauravat kippurassa. Aikuinen juoksee paikalle.

Päiväkotiarjen tunteville varsin tuttu tilanne? Mitä ajatuksia esimerkki herättää?   Puheenvuorossamme tulkitsemme hetkeä ilon ja kosketuksen näkökulmista.

Nojatuolipedagogiikkaa päiväkodissa, aikuisen sensitiivinen läsnäolo ja aktiivinen kuuntelu

Heidi Nikkinen, LTO, Rajakylän päiväkoti

Mikä edistää lasten kuuntelua ja aitoa läsnäoloa? Kokeeko lapsi itse tulleensa kuulluksi? Viekö kiire ja väsymys positiivisuuden tunteen päiväkotiarjessa? Mitkä ovat asenteeni ja arvomaailmani ja kuinka nämä heijastuvat työssäni? Nojatuolipedagogiikka antaa vastauksia mm. näihin kysymyksiin. Kaiken tämän keskellä on lapsi, tärkein maailmassa.

Tanssiesitys

AKdance lapsi- ja junioritanssijat

AKdance lapsi- ja junioritanssijat ovat osa tanssikoulutusryhmää, joka harjoittelee ja esiintyy yhdessä ikäeroista huolimatta. Ryhmän tanssijat ovat moninkertaisia ikäkausimestareita lasten ja nuorten Hip Hop-sarjoissa. Ryhmän arvoihin kuuluu erityisesti avoimuus, kannustus, yhdessä tekeminen ja kansainvälisyys. AKdancen tanssijat vierailevatkin vuosittain mm. Pohjois-Norjassa Ungdoms Kultur Møtningen -tapahtumassa. AKdancen Annamari Kess toimii laajasti tanssin- ja liikunnanammattilaisena Suomessa ja ulkomailla.

”Iha ölövinä –pilleet”

Ultra Blast & Funky Family

Lastentarhanopettajapäivien iltatanssit aloittaa Ultra Blast laulattaen Ultra Bran tunnetuimmat hitit loistavan Jonna Pienihäkkisen johdolla. Yhteislaulutilaisuuden jälkeen jatkaa Funky Family, joka soittaa tanssittavaa musiikkia vanhoista soul -klassikoista uusiin menopiiseihin väkevän torvisektion kera solisteinaan oululaiset tähtisolistit Sanna Paitsola ja Juho Schroderus. Lisää orkestereista: Ultra Blast https://www.facebook.com/UltraBlast1/ ja Funky Family www.facebook.com/FunkyFamily69/.

Huomaa hyvä – vahvuudet valtaväyläksi!

Kaisa Vuorinen, KM, erityisopettaja, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, työnohjaaja, Iloedu consulting

Oletko sinä rohkea ja myötätuntoinen? Haluaisitko opettaa sinnikkyyttä? Ota osaa luennolle, jonka avulla vahvistat hyvän kierrettä! Positiivisen pedagogiikan luennolla kuulet vahvuuksien löytymisen ja tukemisen merkityksestä lasten hyvinvoinnin edistämisessä. Luennon sisältö: Mitä on positiivinen pedagogiikka? Vahvuudet, mitä, miksi ja miten? Luennolla käsitellään myös vahvuuksia kehittäviä harjoituksia.

Kiireen imusta hallittuun hidasteluun

Juha T Hakala, kasvatustieteen professori, filosofi, tietokirjailija, Jyväskylän yliopisto

Merkillistä. Vipellämme kuin Duracell-puput, vaikka käytössämme on enemmän ”aikaa säästäviä” vempeleitä kuin kuunaan. Aikapula näkyy työpaikoillamme kiireenä ja jaksamisongelmina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 850 000 suomalaista ei usko selviävänsä työelämässä eläkeikään saakka. Mikä siis avuksi? Voisimmeko löytää toisenlaisesta asenteesta ratkaisuja jaksamiseemme ja jopa työn ilon löytämiseen?

Heittäytyminen

Merja Larivaara, näyttelijä, teatteritaiteen maisteri ja Kari-Pekka Toivonen, näyttelijä, taiteellinen johtaja Oulun kaupunginteatteri

”Heittäytyminen” Uskalla olla läsnä. Vuorovaikutus työyhteisössä. Luovat ratkaisut arjessa.

Asenteesta syntyy menestyminen, hyvinvointi ja jaksaminen

Olli Linjala, asennekouluttaja, Koulutuspalvelu Vaikutus Oy, Aurinkoiset Asenteet Oy

Asenne määrää suhtautumisemme elämään, työhön ja kanssaihmisiimme. Tunteista jalostuu asenne, joka saattaa viedä jopa järjen vastaiseen toimintaan. Itsetuntoa täytyy hoitaa ja huoltaa, sitä ei voi jättää oman onnensa nojaan. Urautuminen rutiineihin murentaa henkistä hyvinvointiamme.

Musiikkiesitys: Ihimeteltävää

Allinpuiston päiväkodin esioppilaat sekä lastentarhanopettajat Eeva Kilpinen ja Auli Kangas

Allinpuiston päiväkoti on Oulun vanhin päiväkodiksi rakennettu päiväkoti. Se otettiin käyttöön v. 1964 ja toimii edelleen n.140 lapsen päiväkotina. Allinpuiston päiväkoti sijaitsee kahden kilometrin päässä keskustasta Höyhtyän kaupunginosassa.   Allinpuiston eskarilaiset esittävät laulun ”Ihimeteltävää”, joka kertoo Oulusta. Laulun on säveltänyt oululainen Soiva siili duo, Markus Lampela ja Kyösti Salmijärvi. Sanoitus on Raija Salorannan ja Soivan siilin käsialaa.

Videotervehdys

Kirsi Kunnas

LAUANTAI 23.9.2017 • • • Ossaava opettaja

AVAJAISET
9.00 – 11.00 Madetojan sali

Tervetulua!
Anitta Pakanen

puheenjohtaja,
Lastentarhanopettajaliitto

Tervehdykset

Pääministeri Juha Sipilä
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen
Päivien suunnittelutyöryhmän puheenjohtaja Enni Ylikörkkö

Alakaa ramppa kalakattaa
lastentarhanopettajat Anu Lassuri ja Erja Laitala,
Haapalehdon päiväkoti
Alakko nää mua – Lastentarhanopettajapäivien tunnuslaulu
Jenni Pasma ja OuluSeSoi ry:n bändi
Unelmien tavoittelu ja toteutus
Arman Alizad, toimittaja, luennoitsija, televisiojuontaja
LOUNAS
Lounas 1. kattaus
klo 11.00 – 12.00
Lounas 2. kattaus
klo 12.00 – 13.00
LUENNOT LOUNASAIKAAN
11.15 – 12.00 Madetojan sali Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana
Heini Paavola, KT, Helsingin yliopisto
11.15 – 12.00 Luokkatila Sensitivt, vägledande samspel i småbarnspedagogik
Pamela Antila, utvecklingspsykolog
12.15 – 13.00 Madetojan sali Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana
Heini Paavola, KT, Helsingin yliopisto

NÄYTTELYT
Lastentarhanopettajapäivillä on kolme näyttelyä.

Päivien näyttely

Madetojan salin aulassa

Käsityöläisten näyttely

Madetojan salin ylälämpiössä

Lasten kuvataidetöiden näyttely

Madetojan pikkusalissa

Näyttelyt ovat avoinna

la kello 9.00 – 17.00
su kello 9.00 – 15.00

LAUANTAI 23.9.2017 • • • Ossaava opettaja

MADETOJAN SALI
Oulun Musiikkikesku

TULINDBERGIN SALI
Oulun Musiikkikeskus

CARITAS-KOTI
Kapellimestarinkatu 2

13.15 – 14.00
Mediakulttuuri oppimisympäristönä
Pekka Mertala

KM, LTO, väitöskirjatutkija, tuntiopettaja Oulun Yliopisto

13.15 – 14.00
Lastentarhanopettajan arvot ja arkityö itsenäistyneessä Suomessa
Elise Lujala

KT

13.15 – 14.00
Sensitiivinen ja kannustava vuorovaikutus
Pamela Antila

kehityspsykologi

14.15 – 15.00
Pedagoginen dokumentointi suunnittelun ja kehittämisen välineenä
Kati Rintakorpi
LTO, KM, väitöstutkija
Koulutuspalvelu Illusia

14.15 – 15.00
Monikulttuurisen lastentarhanopettajan kasvutarina
Hannele Karikoski

LTO, LO, KT, yliopistonlehtori Emerita

14.15 – 15.00
Iloa kosketuksesta
Satu Karjalainen

KM, LTO, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija ja
Virve Keränen
KM, LTO, väitöskirjatutkija
Oulun yliopisto

15.15 – 16.00
Työelämän tulevaisuus
Ilkka Halava

tulevaisuustutkija ja yritysvalmentaja

15.15 – 16.00
Varhaiskasvatuslaki ja sen vaikutukset: selvityksen tuloksia
Susanna Kinnunen
, KT, tutkijatohtori ja
Anna-Maija Puroila, KT, dosentti
VaKaVai-hanke, Oulun yliopisto

15.15 – 16.00
Nojatuolipedagogiikkaa päiväkodissa
Heidi Nikkinen

LTO
Rajakylän päiväkoti

16.15 – 17.00
Varhaiskasvatus – tulevaisuuden suunta?
Tuomas Kurttila

lapsiasiavaltuutettu

16.15 – 17.00
Johtajuus lastentarhanopettajan työn näkökulmasta
Elina Fonsen

KT, LTO, Amo, yliopisto-opettaja
Tampereen yliopisto

ILTAJUHLA
19.00 – 24.00 Radisson Blu Hotel Oulu
Hallituskatu 1

19.00 Malja lastentarhanopettajille! Anitta Pakanen
19.15 Tanssiesitys, AKdance lapsi- ja junioritanssijat
19.30 Illallinen
21.00 Iha ölövinä -pilleet, Ultra Blast & Funky Family

SUNNUNTAI 24.9.2017 • • • Ilua elämään

MADETOJAN SALI

9.15 – 9.30

Nyt on aika
Kirsi Kunnas, videotervehdys

9.30 – 10.15

Huomaa hyvä – vahvuudet valtaväyläksi!
Kaisa Vuorinen, KM, erityisopettaja, tohtorikoulutettava, Hgin yliopisto, työnohjaaja, Iloedu consulting

10.15 – 11.00

Kiireen imusta hallittuun hidasteluuni!
Juha T Hakala
, kasvatustieteen professori, fi losofi , tietokirjailija, Jyväskylän yliopisto

LOUNAS JA NÄYTTELYIHIN TUTUSTUMINEN

Lounas 1. kattaus
klo 11.00 – 12.00

Lounas 2. kattaus
klo 12.00 – 13.00

MADETOJAN SALI

13.15 – 14.00

Heittäytyminen
Merja Larivaara
, näyttelijä, teatteritaiteen maisteri ja
Kari-Pekka Toivonen, näyttelijä, taiteellinen johtaja, Oulun kaupunginteatteri

14.00 – 14.15

Tauko

14.15 – 15.00

Asenteesta syntyy menestyminen, hyvinvointi ja jaksaminen
Olli Linjala
, asennekouluttaja, Koulutuspalvelu Vaikutus Oy, Aurinkoiset Asenteet Oy

MADETOJAN SALI

15.00 – 15.30

PÄÄTÖSTILAISUUS

Musiikkiesitys: Ihimeteltävää
Allinpuiston päiväkodin esioppilaat sekä lastentarhanopettajat Eeva Kilpinen ja Auli Kangas
Kenelle pallo heitetään? Oulun lastentarhanopettajat ja seuraavien päivien järjestäjät
Nyt reppu jupiset Anitta Pakanen, puheenjohtaja, Lastentarhanopettajaliitto